Een onderneming of niet, iedereen heeft te maken met belastingen.

Als ondernemer dient u uw aangifte omzetbelasting (BTW) periodiek te doen. Bij de aangifte omzetbelasting draagt u de BTW, die u in rekening heeft gebracht bij uw klanten, minus de BTW die u heeft betaald, af aan de belastingdienst. Als u meer BTW heeft betaald dan dat u in rekening heeft gebracht, krijgt u dit terug.
Voor ondernemers die minder dan €20.000 omzet per jaar maken, bestaat er een KleineOndernemersRegeling (KOR). De regeling houdt in dat u vrijstelling voor de BTW kan krijgen. Als u bent vrijgesteld berekent u geen BTW over uw diensten/verkopen en kunt u ook geen BTW terugvorderen.
Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst.

Ook dient u jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting te doen, dit geldt voor iedereen. Bij onze zakelijke klanten zit de aangifte inkomstenbelasting in het gekozen pakket. Ook zijn alle particulieren bij ons welkom om hun aangifte inkomstenbelasting te laten doen door ons. Woont in niet in Nederland of heeft u maar een gedeelte van het jaar in Nederland gewoond? Dan bestellen wij voor u een C of M-formulier en zullen wij uw aangifte op papier moeten versturen.


Prijzen particulieren:
– Aangifte inkomstenbelasting digitaal: € 30 per persoon, € 50 voor u en uw partner
– Aangifte inkomstenbelasting met het C of M-formulier: € 40 per persoon

Rechtspersonen hebben ook nog eens te maken met vennootschapsbelasting (Vpb). De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van uw bedrijf en wordt geheven tegen een percentage van 15% tot een winst van €245.000 en 25% vanaf €245.00.